Ad Polaris

Člani Astronomskega društva Polaris, se ukvarjamo z amatersko astronomsko dejavnostjo ter s popularizacijo astronomije, fizike, tehnike in drugih sorodnih naravoslovnih ved. Tako želimo pripomoči k razvoju znanja in tehnologij na Koroškem. 

Naše društvo je eno aktivnejših v Sloveniji. Namen aktivnosti društva je povezati ljudi s Koroške, ki jih tovrstne teme zanimajo. Uspešno izvajamo naše dejavnosti na območju celotne Koroške že štiri leta ter si močno želimo, da bi še uspešneje s tem v prihodnje nadaljevali.

V pripravi!


Oglasi in sponzorji