Vabimo vas, da se včlanite v Astronomsko društvo Polaris, katerega dejavnost se v večji meri odvija v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem.

V adPOLARIS organiziramo opazovanja dnevnega in nočnega neba s teleskopi, astronomska in astrofizikalna predavanja, na srečanja članov društva občasno povabimo strokovnjake iz Slovenije in tujine ter po dogovoru organiziramo strokovne ekskurzije in večdnevni astronomski tabor. Poleg izmenjave znanj in izkušenj z naravoslovnih področjih se trudimo, da je med člani v društvu precej druženja in zabave.

Srečujemo se običajno vsak prvi delovni petek v mesecu ob 17:00 v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, vendar je za natančnejši razpored srečanj potrebno spremljati obvestila na osnovni spletni strani društva www.adpolaris-drustvo.si .

Društvo je namenjeno vsem, ki jih amaterska astronomija zanima. V naše vrste so prisrčno vabljeni tako otroci, osnovnošolci, dijaki, študentje, kakor tudi vsi ostali z območja Koroške in njene širše okolice, ki bi želeli spoznati o astronomiji kaj več ali pa bi svoje znanje v okviru dejavnosti društva želeli posredovati drugim.

VPIS NOVIH ČLANOV POTEKA V TERMINIH REDNIH SREČANJ V PROSTORIH GIMNAZIJE RAVNE NA KOROŠKEM

Redni mesečni sestanki
- pregled aktivnosti društva,
- plan nadaljnjega dela (novi projekti),
- plan opazovanja (pregled zanimivih astronomskih dogodkov),
- poročanje o opravljenem delu posameznih skupin znotraj društva,
- dodatno izobraževanje (organizirana predavanja, vabljeni predavatelji),
- druženje (izmenjava znanja in izkušenj),
- predlogi in pobude.


Organiziranje predavanj
- člani astronomskega društva organizirajo razna predavanja na temo astronomija (opazovanje nočnega neba, vesoljski poleti, možnosti življenja v vesolju, …),
- posredovanje znanj s področja fizike in naravoslovja nasploh.


Astronomski krožki

- člani astronomskega društva sodelujejo oziroma organizirajo astronomske krožke na posameznih šolah.

Astronomski večeri ali noči za šole oziroma posamezne skupine
(Astronomski naravoslovni dan)

- organizirana krajša predavanja,
- spoznavanje objektov vidnih na nočnem nebu,
- opazovanje nočnega neba.

Seznanjanje javnosti z astronomskimi dogodki preko medijev

- aktualne novice s področja astronomije in astronavtike (obveščanje preko medijev: spletne strani: www.adpolaris-drustvo.si , e-pošta, …).


Izdajanje glasila

- informacije o aktivnostih društva,
- aktualni dogodki s področja astronomije in astronavtike,
- razni prispevki članov astronomskega društva.


Prirejanje javnih opazovanj
- nočna opazovanja (Luna, planeti, ozvezdja, …),
- dnevna opazovanja (Sonce - pege, sončne ure, merjenje vrtilnega časa, …).


Organiziranje taborov

- večdnevni tabori, namenjeni nočnemu in dnevnemu opazovanju,
- druženje, izobraževanje, izmenjava izkušenj,
- delo v skupinah (osončje in meteorji, objekti globokega vesolja, spremenljivke in dvojne zvezde, astrofotografija, …)


Sodelovanje društva

- Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru,
- Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
- Oddelek za fiziko, Univerza Karla-Franza, Gradec, Avstrija.


Organiziranje raznih ekskurzij

- gostovanja pri drugih astronomskih društvih,
- ogled Astronomskega geofizikalnega observatorija (Golovec, Ljubljana),
- ogled in opazovanje v Observatoriju Pedagoške fakultete Maribor,
- ogled planetarija v Zagrebu (Hrvaška),
- ogled planetarija v Münchnu (Nemčija),
- ogled observatorija v Gradcu (Avstrija).

REFERENCE DRUŠTVA (do oktobra 2002):

* Dokaz strokovne podkovanosti jedra društva so doseženi uspehi na področju astronomije in pedagoškega dela s področja astronomije.
* V letih 2001 in 2002 so člani društva sodelovali pri izvedbi astronomskega predavanja in astronomskega opazovanja sončevih peg in nočnega neba v okviru fizikalnega tabora v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije - Regionalni center Maribor in Oddelka za fiziko Pedagoške fakultete Maribor.
* Člani društva v okviru svoje zaposlitve na Oddelku za fiziko Pedagoške fakultete Maribor sodelujejo pri strokovnem izobraževanju učiteljev s področja astronomije za razredno stopnjo osnovnih šol Republike Slovenije.
* Člani društva v okviru svoje zaposlitve na Oddelku za fiziko Pedagoške fakultete Maribor prav tako sodelujejo pri permanentnem izobraževanju učiteljev s področja astronomije.
* Člani društva aktivno vnašajo vsebine s področja astronomije v pouk fizike v osnovnih šolah, tako v okviru ur fizike v 7. in 8. razredu, kakor tudi pri izvedbi Astronomskih naravoslovnih dnevov na osnovnih in srednjih šolah širom po Sloveniji.
* Predsednik adPOLARIS je strokovni vodja astronomskega observatorija Pedagoške fakultete Maribor.
* Člani društva so zaposleni kot učitelji v osnovnih ter srednjih šolah in imajo s tem tesen stik s posredovanjem znanj iz fizike in astronomije mladim.
* Med člani društva je precej pedagoških delavcev tudi z drugih področij, ki imajo veliko izkušenj z izvedbo šol v naravi, taborov in drugih oblik pedagoških in andragoških izvenšolskih procesov.
* V članstvu je kar nekaj članov, ki so strokovnjaki s področja računalništva, multimedije in informatike.

Izbrana bibliografija s področja astronomije nekaterih članov društva:

* GRUBELNIK, Vladimir. Astronomija na internetu. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : tretjič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2000, str. 18-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013384]
* GRUBELNIK, Vladimir. Razvoj zvezd. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : četrtič. [Murska Sobota]: AD Kmica; [Ljubljana]: ZOTKS, 2001, str. 13-17. [COBISS.SI-ID 11870984]
* REPNIK, Robert. Preproste vaje iz astronomije. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : tretjič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2000, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013640]
* GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, 14. - 21. 10. 2000, Ljudska univerza Radlje ob Dravi, 19. oktobra 2000. Radlje ob Dravi, 2000. [COBISS.SI-ID 11014920]
* GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva, za učence 8. razredov, OŠ Gornja Radgona, 12. aprila 2001. Gornja Radgona, 2001. [COBISS.SI-ID 11015176]
* REPNIK, Robert. Astronomija in človekovo osvajanje vesolja : vabljeno multimedijsko predavanje, OŠ Radlje ob Dravi, 26. aprila 2002. Radlje ob Dravi, 2002. [COBISS.SI-ID 11948808]
* REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Astronomski naravoslovni dan : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva in vodenje opazovanja zvezd, za 8. razrede OŠ Gornja Radgona, 20. marca 2002. Gornja Radgona, 2002. [COBISS.SI-ID 11945736]
* GRUBELNIK, Vladimir, BRECL, Jože. Ozvezdja. študentski utrip, feb. 2002, leto 9, št. 1, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 11866632]
* FOŠNARIČ, Samo, MARHL, Marko, GRUBELNIK, Vladimir. Priprava učitelja na eksperimentalno delo v 4. razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika : delovni učbenik za strokovno izpopolnjevanje učiteljev (Sonce, sončna ura, orientacija na nebu, ...). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2002. 60 f., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 11449352]

Facebook