Dejavnosti društva

Redni mesečni sestanki
- pregled aktivnosti društva,
- plan nadaljnjega dela (novi projekti),
- plan opazovanja (pregled zanimivih astronomskih dogodkov),
- poročanje o opravljenem delu posameznih skupin znotraj društva,
- dodatno izobraževanje (organizirana predavanja, vabljeni predavatelji),
- druženje (izmenjava znanja in izkušenj),
- predlogi in pobude.


Organiziranje predavanj
- člani astronomskega društva organizirajo razna predavanja na temo astronomija (opazovanje nočnega neba, vesoljski poleti, možnosti življenja v vesolju, …),
- posredovanje znanj s področja fizike in naravoslovja nasploh.


Astronomski krožki

- člani astronomskega društva sodelujejo oziroma organizirajo astronomske krožke na posameznih šolah.

Astronomski večeri ali noči za šole oziroma posamezne skupine
(Astronomski naravoslovni dan)

- organizirana krajša predavanja,
- spoznavanje objektov vidnih na nočnem nebu,
- opazovanje nočnega neba.

Seznanjanje javnosti z astronomskimi dogodki preko medijev

- aktualne novice s področja astronomije in astronavtike (obveščanje preko medijev: spletne strani: www.adpolaris-drustvo.si , e-pošta, …).


Izdajanje glasila

- informacije o aktivnostih društva,
- aktualni dogodki s področja astronomije in astronavtike,
- razni prispevki članov astronomskega društva.


Prirejanje javnih opazovanj
- nočna opazovanja (Luna, planeti, ozvezdja, …),
- dnevna opazovanja (Sonce - pege, sončne ure, merjenje vrtilnega časa, …).


Organiziranje taborov

- večdnevni tabori, namenjeni nočnemu in dnevnemu opazovanju,
- druženje, izobraževanje, izmenjava izkušenj,
- delo v skupinah (osončje in meteorji, objekti globokega vesolja, spremenljivke in dvojne zvezde, astrofotografija, …)


Sodelovanje društva

- Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru,
- Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani,
- Oddelek za fiziko, Univerza Karla-Franza, Gradec, Avstrija.


Organiziranje raznih ekskurzij

- gostovanja pri drugih astronomskih društvih,
- ogled Astronomskega geofizikalnega observatorija (Golovec, Ljubljana),
- ogled in opazovanje v Observatoriju Pedagoške fakultete Maribor,
- ogled planetarija v Zagrebu (Hrvaška),
- ogled planetarija v Münchnu (Nemčija),
- ogled observatorija v Gradcu (Avstrija).