REFERENCE DRUŠTVA

REFERENCE DRUŠTVA (do oktobra 2002):

* Dokaz strokovne podkovanosti jedra društva so doseženi uspehi na področju astronomije in pedagoškega dela s področja astronomije.
* V letih 2001 in 2002 so člani društva sodelovali pri izvedbi astronomskega predavanja in astronomskega opazovanja sončevih peg in nočnega neba v okviru fizikalnega tabora v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije - Regionalni center Maribor in Oddelka za fiziko Pedagoške fakultete Maribor.
* Člani društva v okviru svoje zaposlitve na Oddelku za fiziko Pedagoške fakultete Maribor sodelujejo pri strokovnem izobraževanju učiteljev s področja astronomije za razredno stopnjo osnovnih šol Republike Slovenije.
* Člani društva v okviru svoje zaposlitve na Oddelku za fiziko Pedagoške fakultete Maribor prav tako sodelujejo pri permanentnem izobraževanju učiteljev s področja astronomije.
* Člani društva aktivno vnašajo vsebine s področja astronomije v pouk fizike v osnovnih šolah, tako v okviru ur fizike v 7. in 8. razredu, kakor tudi pri izvedbi Astronomskih naravoslovnih dnevov na osnovnih in srednjih šolah širom po Sloveniji.
* Predsednik adPOLARIS je strokovni vodja astronomskega observatorija Pedagoške fakultete Maribor.
* Člani društva so zaposleni kot učitelji v osnovnih ter srednjih šolah in imajo s tem tesen stik s posredovanjem znanj iz fizike in astronomije mladim.
* Med člani društva je precej pedagoških delavcev tudi z drugih področij, ki imajo veliko izkušenj z izvedbo šol v naravi, taborov in drugih oblik pedagoških in andragoških izvenšolskih procesov.
* V članstvu je kar nekaj članov, ki so strokovnjaki s področja računalništva, multimedije in informatike.

Izbrana bibliografija s področja astronomije nekaterih članov društva:

* GRUBELNIK, Vladimir. Astronomija na internetu. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : tretjič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2000, str. 18-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013384]
* GRUBELNIK, Vladimir. Razvoj zvezd. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : četrtič. [Murska Sobota]: AD Kmica; [Ljubljana]: ZOTKS, 2001, str. 13-17. [COBISS.SI-ID 11870984]
* REPNIK, Robert. Preproste vaje iz astronomije. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : tretjič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2000, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013640]
* GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, 14. - 21. 10. 2000, Ljudska univerza Radlje ob Dravi, 19. oktobra 2000. Radlje ob Dravi, 2000. [COBISS.SI-ID 11014920]
* GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva, za učence 8. razredov, OŠ Gornja Radgona, 12. aprila 2001. Gornja Radgona, 2001. [COBISS.SI-ID 11015176]
* REPNIK, Robert. Astronomija in človekovo osvajanje vesolja : vabljeno multimedijsko predavanje, OŠ Radlje ob Dravi, 26. aprila 2002. Radlje ob Dravi, 2002. [COBISS.SI-ID 11948808]
* REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Astronomski naravoslovni dan : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva in vodenje opazovanja zvezd, za 8. razrede OŠ Gornja Radgona, 20. marca 2002. Gornja Radgona, 2002. [COBISS.SI-ID 11945736]
* GRUBELNIK, Vladimir, BRECL, Jože. Ozvezdja. študentski utrip, feb. 2002, leto 9, št. 1, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 11866632]
* FOŠNARIČ, Samo, MARHL, Marko, GRUBELNIK, Vladimir. Priprava učitelja na eksperimentalno delo v 4. razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika : delovni učbenik za strokovno izpopolnjevanje učiteljev (Sonce, sončna ura, orientacija na nebu, ...). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2002. 60 f., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 11449352]


Facebook