Vabilo na 18. redni občni zbor adPloaris


Leto je naokoli, prav je da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 18. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v četrtek 09. januarja 2020, s pričetkom ob 18:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

7. Sprejem plana dela za leto 2020

8. Razno

Vljudno vas vabimo, da se udeležite občnega zbora, tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPolaris.

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Jernej Švajger