Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, trenutno vodstvo društva pa zaključuje svoj mandat. Prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 14. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v ponedeljek, 11. januarja 2016, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Izvedba postopka za izvolitev in izvolitev novih članov v organe društva ter razrešitev starih članov.

7. Sprejem plana dela za leto 2016 

8. Razno

 

Ker bomo na skupščini izvolili novo vodstvo pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.

 

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač