Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 15. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v sreda, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.


Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

7. Sprejem plana dela za leto 2017

8. Razno

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite občnega zbora, tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.

 

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač