Občni zbor adPolaris

Leto je naokoli in prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo, kaj smo v preteklem obdobju naredili ter načrtujemo aktivnosti za leto 2018.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 16. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v torek, 9. januarja 2018, s pričetkom ob 18:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem plana dela za leto 2018 

7. Razno

Pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.


Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač