Opazovanje prehoda Merkurja preko Sonce

Pozdravljeni!

Člani astronomskega društva Polaris bomo v ponedeljek, 9.5.2016 ob 14. uri, organizirali opazovanje prehoda Merkurja preko Sončeve površine. Opazovali bomo v vidni svetlobi s pomočjo varnega filtra.

Opazovanje bo na športnem igrišču pri OŠ Prevalje.

Vabljeni vsi, ki vas astronomija in zanimivi dogodki zanimajo.

Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, trenutno vodstvo društva pa zaključuje svoj mandat. Prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 14. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v ponedeljek, 11. januarja 2016, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Izvedba postopka za izvolitev in izvolitev novih članov v organe društva ter razrešitev starih članov.

7. Sprejem plana dela za leto 2016 

8. Razno

 

Ker bomo na skupščini izvolili novo vodstvo pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.

 

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač

Astronomski večer na Šentanelu

V okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah bomo v soboto, 5.9.2015 na Šentanelu nad Prevaljami, organizirali tradicionalni 8. ASTRONOMSKI VEČER.

Šentanel – športno igrišče pri kapelici - ASTRONOMSKI VEČER

Program:

19.00 – postavljanje opreme, svetovanje...

20.00 - predavanje doc. dr. Roberta Repnika: " Kaj nam svetloba pove o vesolju?"

21.00 – astronomsko opazovanje


Opazovanje planetov (Saturn, Merkur) in objektov temnega neba: kopice, meglice, galaksije….

Predstavitev trenutno vidnih ozvezdij ter orientacije s pomočjo ozvezdij.

Če imate daljnogled ali lastno astronomsko opremo, jo prinesite. Več nas bo, bolj bo zanimivo.

Povzetek predavanja:
Svetloba oziroma elektromagnetno valovanje potuje skozi prazen prostor v vesolju s svetlobno hitrostjo, "v živo" torej gledamo v preteklost. Ljudje lahko opazujemo objekte, ki oddajajo lastno svetlobo, in objekte, od katerih se svetloba odbija. Pri opazovanju nebesnih teles ima človek več omejitev: z očmi vidi le vidno svetlobo, jakost svetlobe je pri opazovanju večine astronomskih pojavov (pre)majhna za naše oči in do zemeljskega površja ne prodre svetloba vseh valovnih dolžin ter seveda same pogoje opazovanj (npr. svetlobna onesnaženost). Pomagamo si s teleskopi, nekateri so celo v orbitah nad zemeljsko atmosfero, mnogi zmorejo preiskovati vesolje v valovnih dolžinah izven območja vidne svetlobe. V predavanju bomo predstavili tipične vrste teleskopov in kaj se da z njimi videti oziroma fotografirati s površja Zemlje ter tudi takšne, ki kot sateliti "opazujejo" globine vesolja. Izpostavili bomo, zakaj so pomembna astronomska opazovanja v vseh valovnih dolžinah svetlobe.

Predavanje bo tudi v slabem vremenu.

 

Kje je športno igrišče pri kapelici?

Koordinate: +46°34'32.89", +14°52'32.18"

Google maps: povezava

Facebook