Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili in načrtujemo aktivnosti za leto 2013.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 11. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v petek, 25. januarja 2013, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem plana dela za leto 2013  

7. Razno

Pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.

 

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač

 

Redno srečanje adPolaris

micro cosmos

Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris. Srečanje bo v petek, 9. novembra 2012, ob 17.00 uri, v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem.

PREDAVANJE: Mikroskopsko vesolje

Naše vesolje je tako veliko in prostrano, da si ga kot celoto le s težka predstavljamo. V našem vesolju pa vlada mikroskopski svet, katerega osupljive značilnosti celo na globlji intuitivni ravni izjemno težko dojamemo.

Na preprost način, s primeri iz vsakdanjega življenja bo predstavljena zgodovina odkrivanja zgradbe atoma in kvantne mehanike. Predstavljen bo tudi poskus z dvojno režo, načelo nedoločenosti in iskanje teorije poenotenja.

Jernej Švajger

Redno srečanje adPolaris

Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris. Srečanje bo v petek, 12. oktobra 2012, ob 17.00 uri, v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem.

PREDAVANJE: John Aleksander Jazbec NASLOV: "ESO - Evropski južni observatorij"

Vabljeni vsi člani društva.

Preberite več: Redno srečanje adPolaris

Facebook