Redno srečanje Astronomskega društva Polaris

Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris. Srečanje bo v petek, 15. marca 2013, ob 17.00 uri, v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem.

DELAVNICA: John Aleksander Jazbec
NASLOV: "Urejanje in uporaba internetne strani adPolaris"

Vabljeni vsi.

Redno srečanje adPolaris

Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris. Srečanje bo v petek, 15. februarja 2013, ob 17.00 uri, v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem.

PREDAVANJE: Martin Brglez
NASLOV: "Kultura Majev"

Preberite več: Redno srečanje adPolaris

Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili in načrtujemo aktivnosti za leto 2013.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 11. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v petek, 25. januarja 2013, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem plana dela za leto 2013  

7. Razno

Pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.

 

Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač

 

Facebook