Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili in načrtujemo aktivnosti za leto 2014.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 12. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v ponedeljek, 27. januarja 2013, s pričetkom ob 18:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem plana dela za leto 2014  

7. Razno

Pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.
 
Izvršni odbor društva adPolaris,
predsednik adPolaris, Davorin Jurač

Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris

Predavanje: Jernej Švajger  - Einstein in posebna teorija relativnosti


Predavanje bo v petek 18. 10. 2013 ob 17. uri v prostorih Gimnazije na Ravnah (računalniška učilnica). Zberemo se pet minut prej pred gimnazijo.

Preberite več: Vabimo vas na redno srečanje Astronomskega društva Polaris

6. Messierjev plus maraton (M+M)

V soboto 2. in nedeljo 3. novembra 2013
bosta Astronomsko društvo Orion iz Maribora in ZOTKS – Regionalni center Maribor
v Šmartnem na Pohorju organizirala 6. Messierjev plus maraton (M+M).

Facebook