Občni zbor adPolaris

Leto je naokoli in prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo, kaj smo v preteklem obdobju naredili ter načrtujemo aktivnosti za leto 2018.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 16. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v torek, 9. januarja 2018, s pričetkom ob 18:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti, pregled sklepčnosti

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega sodišča

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem plana dela za leto 2018 

7. Razno

Pričakujemo, da se boste občnega zbora zagotovo udeležili. Tako boste lahko s svojimi željami, mnenji in predlogi prispevali k še boljšemu in uspešnejšemu delovanju društva adPOLARIS.


Izvršni odbor društva adPolaris,

predsednik adPolaris, Davorin Jurač

Astronomski večer na Šentanelu - 2017

V okviru Jesenskih srečanj na Prevaljah bomo v soboto, 2.9.2017 na Šentanelu nad Prevaljami, organizirali tradicionalni 10. ASTRONOMSKI VEČER.

Šentanel – športno igrišče pri kapelici - ASTRONOMSKI VEČER

Program:

19.00 – postavljanje opreme, svetovanje...

20.00 - predavanje doc. dr. Vladimirja Grubelnika: "Planeti izven našega osončja"

21.00 – astronomsko opazovanje


Opazovanje Lune, planetov (Saturn, Jupiter) in objektov temnega neba: kopice, meglice, galaksije….

Predstavitev trenutno vidnih ozvezdij ter orientacije s pomočjo ozvezdij.

Če imate daljnogled ali lastno astronomsko opremo, jo prinesite. Več nas bo, bolj bo zanimivo.

 Povzetek predavanja:

V predavanju bodo predstavljene aktualne raziskave s področja odkrivanja planetov izven našega osončja. Poudarjene bodo različne metode odkrivanja planetov in najnovejši rezultati. Govora bo tudi o raznih projektih in najnovejši tehnologiji, ki nam bo v prihodnosti  omogočala natančnejši vpogled v lastnosti planetov izven našega osončja in morebitna potovanja do njih.


Predavanje bo tudi v slabem vremenu.

 

Kje je športno igrišče pri kapelici?

Koordinate: +46°34'32.89", +14°52'32.18"

Google maps: povezava

Občni zbor adPolaris

Spoštovani!

Leto je naokoli, prav je, da se ozremo nazaj in pregledamo kaj smo v preteklem obdobju naredili.

V skladu s pravili društva Izvršni odbor adPolaris sklicuje 15. redni Občni zbor.

Občni zbor bo v sreda, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 19:00 uri v prostorih gostišča Rupar na Prevaljah.

Preberite več: Občni zbor adPolaris

Facebook